دوشنبه 5 اسفند 1398      | ۲۱:۳۳

فلکس (ساین فلکس)

امتیاز:
رای

تولید کشور: کره جنوبی
سازنده: Wonpoong


فلکس (ساین فلکس)

-  فلکس 18 اونس Wonpoong
- بافت 1000×500
- از عرض 3/80 تا 5/00 متر
در عرض های : 115-125-135-145-155-165-175-185-195-205-215-225-235-250-265-320 سانتی متر
از عرض 0/85  تا  3/20  متر    
 از عرض  3/80 تا 5/00 متر

 

توضیحات: